Fakta: Langkah-langkah Mewujudkan Minat Membaca Di Kalangan Para Pelajar

Terangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan minat membaca di kalangan para pelajar. Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

Rangka Karangan :

Pendahuluan 
-membaca banyak kebaikannya
-mesti dipupuk sejak kecil

Perenggan ke-2 
-pihak sekolah memainkan peranan
-mengadakan kempen membaca 
-perpustakaan yang lengkap dan menarik

Perenggan ke-3 
-ibu bapa memupuk minat membaca anak-anak
-peruntukkan wang untuk buku anak-anak 

Perenggan ke-4 
-harga buku berpatutan
-semua golongan mampu membeli buku

Penutup 
-membaca penting
-mesti dipupuk sejak di bangku sekolah


***********************************


Membaca mempunyai banyak kebaikannya. Oleh itu, minat membaca di kalangan para pelajar mestilah dipupuk sejak dari kecil lagi.

Antara langkah-langkah untuk memupuk minat membaca di kalangan para pelajar adalah dengan mengadakan kempen membaca terutamanya di peringkat sekolah lagi. Pihak sekolah boleh menjalankan kempen ini dengan mengadakan pelbagai pertandingan seperti pertandingan mengarang dan sebagainya.

Selain itu, perpustakaan sekolah perlulah selesa serta dilengkapi dengan bahan bacaan dan kemudahan yang mencukupi. Ini akan menarik minat pelajar untuk mengunjungi perpustakaan.

Ibu bapa pula mestilah memainkan peranan untuk memupuk minat membaca di kalangan anak-anak dengan memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku-buku yang bersesuaian untuk bacaan anak-anak mereka. Jadikan membaca sebagai aktiviti harian keluarga dan wujudkan perpustakaan mini di rumah.

Pihak kerajaan pula perlulah memantau supaya buku-buku yang dijual dengan harga yang berpatutan supaya semua golongan pelajar mampu membeli buku-buku yang mereka perlukan.

Kesimpulannya, membaca amat penting kepada murid-murid. Oleh itu, minat membaca perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"Anda tidak akan berjaya menjadi penulis sekiranya anda tidak menjadi pembaca terlebih dahulu"

Pengikut